Szynka spod powału – z Dymnej Chaty z certyfikatem przyznanym w programie “Doceń polskie”